Home

Välkommen till

Waca Revision

Camilla Walgeborg

 

Auktoriserad revisor

Revisionsbyrå baserad i Enköping. Vi är medlemmar i FAR (www.far.se) ,branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Vi genomgår fortlöpande utbildningar i enlighet med de krav som branschorganisationer ställer.

 

 

Våra tjänster

Rådgivning

 

Rådgivning av olika slag är centralt för oss. Genom att aktivt lyssna på dina tankar och idéer, kan vi ge dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet. Vi engagerar oss i ditt företag och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.

 

 

Revision

 

En revision innebär en kvalitetsstämpel av ditt företag, ett intyg på att företaget sköts på ett sätt som överensstämmer med de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Vi utför revision i enlighet med Svensk revisionsstandard, ISA.

 

Redovisning

 

Vi kan bistå med tex.

  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Koncernredovisning
  • Deklaration
  • Skatterådgivning

 

 

Kontakta oss

Besöksadress

Vintergatan 16

74945 Enköping

Tel: 0709-96 07 07